Zde je přehled rumunských slovíček a frází, se kterými jsme si vystačili:
(neručím za to, že to bude po gramatické stránce rumunštiny 100% v pořádku, ale všude jsme se s tím domluvili)
 
         
  česky rumunsky výslovnost  
  neumím rumunsky nu şti romaneşte nu šty romanešte  
  na zdraví noroc norok  
  jedete do ... merge la ... merge la ...  
  směrem na/do directione la ... directione la ...  
  kolik stojí ... cît costâ ... kyt costa ...  
  kolik kilometrů do ... cîti kilometri la ... kyty kylometry la ...  
  kdy odjíždí ... cînd pleacä kynd pleaka  
  kde unde unde  
  prosím vás vä rog va rog  
  dobrý den bunä ziua buna ziwa  
  cesta drum drum  
  pitná voda apä de beut apa de beut  
  vlak tren tren  
  nádraží garä gara  
  ano da da  
  ne nu nu  
  pivo bere bere  
hodina orä ore
  mapa harta harta  
  pěšky pe jos pe žos  
  děkuji mulţumesk mulcumesk, merci  
  koupit cumpära kumpara  
  cigareta ţigäri cigar  
  osoba persone persone  
  stan cort kort  
  teplý calt kalt  
  pramen izvor izvor  
  1 un, o un, o  
  2 doi doj  
  3 trei trej  
  4 patru patru  
  5 cinci činč  
  6 şase šase  
  7 şapte šapte  
  8 opt opt  
  9 nouä nowa  
  10 zece zeče  
  26 doizecişişase doj zeči ši šase  
  37 treizecişişapte trej zeči ši šapte  
  100 setu setu  
  1.000 una mie una mie  
  5.000 cinci mii činč mii  
  100.000 o suta mie o suta mie  
  300.000 trei suta mii trej suta mii  
     
  Pokud chcete být "mistry" v rumunštině, pak by vám hodně pomohl rumunský slovník, který jsme si i my stáhnuli ze stránek brněnské cestovatelské společnosti Kudrna.  
     
     
  RYCHLOKURZ RUMUNŠTINY - stáhnuto ze stránek www.kudrna.cz  
     
  Výslovnost  
  Ă [a] se čte zastřeně, podobně jako angl.neurčitý člen (a book)  
  î,â [y] se čte podobně jako ruské tvrdé y  
  ş se čte [š]
ţ
se čte [c]
c (e,i) se čte [č]
g (e,i) se čte [dž]
che,chi se čte [ke,ki]
j se čte [ž]
c (a,o,u,ă,i,â) se čte [k]
g (a,o,u) se čte [g]
ghe,ghi se čte [ge,gi]
 
  Znělé souhlásky na konci slov je třeba vyslovovat skutečně zněle,
jinak dojde k záměně významu! (tedy alb, nikoliv alp, vă rog, nikoliv vă rok)
 
       
  Jak dostat kus sýra od bači    
       
 

dobrý den

 bună ziua [buna ziwa]

dobrý večer

 bună seara [buna seara]

nashledanou

 la revedere

dobrou noc

 noapte bună [noapte buna]

prosím vás

 Vă rog [va rog]

chtěl bych

 aş vrea

mohu

 pot să

koupit

 cumpăra

kolik to stojí

 cît costâ

děkuji

 mulţumesk [mulcumesk, mersi]

stačí

 ajung

dobrou chuť

 poftă bună [pofta buna]

ano

 da

ne

 nu

dobrý

 bun

sýr

 [kaš, kaškaval]

brynza

 [brynza]

žinčica

 [žinčica]

slanina

 [slanina]

ovce

 oi,oaie

koza

 capră

kráva

 vacă

kůň

 cal,caj [kaj]

podkova

 [podkova]

 
       
  Jak najít hospodu    
       
 

pomoc

 ajutor [ažutor]

mám hlad

 mi-e foame

mám žízeň

 mi-e sete

kde je hospoda?

 unde este han? [unde ještě...]

obchod

 magazin

tržiště

 piaca

pošta

 poştă [pošta]

lékárna

 farmacie [farmačije]

nemocnice

 spital

doktor

 doctor, medic

město

 oraş [oraš]

vesnice

 sat

ulice

 stradă [strada]

cesta

 drum

silnice

 şosea [šosea]

vpravo

 în dreapta

vlevo

 în stînga [stynga]

rovně

 drept

nahoru

 in sus

dolů

 in jos

blízko

 aproape

daleko

 departe

vysoko

 sus

malý

 mic

velký

 mare

široký

 larg, lat

dlouhý

 lung

jak je daleko do...?

 cît e pînă la...?

kolik km ?

 cîti kilometri ?

jak se jmenuje ?

 cum se numeşte ?

kde ?

 unde ?

 
       
  Co si dát na zub    
       
 

chléb

 pîine [pajne]

máslo

 unt

mouka

 faină

rýže

 orez

těstoviny

 paste

ryba

 peşte [pešte]

maso

 carne [karne]

sůl

 sare

cukr

 zahar [zahar]

voda

 apă [apa]

pitná voda

 apă de beut

polévka

 supă [supa]

ovoce

 fructe

zelenina

 legume

cibule

 ceapă [čápa]

česnek

 usturoi [usturoj]

zákusek

 prăjitură [pražitura]

mléko

 lapte

pivo

 bere

víno

 vin

cigareta

 ţigări [cigar]

zápalky

 chibrutur [kibrutur]

 
       
  Rumunské dopravní všemožnosti    
       
 

pěšky

 pe jos [pe žos]

auto

 automobil

autobus

 autobuz [autobuz]

teréní bus

 [duba]

loďka

 barcă [barka]

člun

 luntre

loď

 vas

letadlo

 avion

vlak

 tren

železnice

 cale ferată [kale ferata]

jízdenka na...

 bilet de...

zpáteční lístek

 bilet dus îintors

zastávka busu

 staţie de autobuz

stanice vlaku

 staţie de tren

nádraží

 gară [gara]

konečná stanice

 cap de linie [kap]

kdy přijede

 cînd soseşte [kynd sosešte]

kdy odjíždí

 cînd pleacă [kynd pleaka]

včera

 ieri

dnes

 azi

zítra

 mîine

 
       
  Na cestě     
       
 

mapa

 harta [harta]

tur.značka

 marcaj turistic [markaž]

pás

 bandă [banda]

kříž

 cruse [kruče]

bod

 punct [punkt]

trojúhelník

 triunghi [triungi]

červený

 roşu [rošu]

modrý

 albastru

žlutý

 galben

zelený

 verde

černý

 negru

bílý

 alb

hora

 munte

vrchol

 vîrf

hřeben

 creastă [kreasta]

sedlo

 şa [ša]

průsmyk

 pas,trecătoare [pas,trecatoare]

údolí

 vale

dolina

 dolina

louka

 fînaţ [fynac]

paseka,mýtina

 poiană [poijana]

luh

 luncă [unca]

potok

 piriu [pyryu]

řeka

 rîu [ryu]

jezero

 lac [lak]

přehrada

 baraj [baraž]

soutěska

 cheie,defileu,strîmtoare [kejle]

vodopád

 cascadă,cădere de apă

pramen

 izvor

vývěr

 izbuc

ponor

 ponor

jeskyně

 peşteră [pěštěra]

propast

 prăpastie

skála

 stîncă [stynca]

les

 pădure [padure]

batoh

 [rukzak]

stan

 cort [kort]

tábořiště

 camping [kamping]

chata

 cabană [kabana]

hájovna

 canton,casa,pădararului

lovecká bouda

 casa de vînătoere

útulna

 refugiu [refudžu]

vrstevnice

 linie de altitudine

nadm.výška

 altitudine

zabloudil jsem

 m-am răcăcit

 
       
  Pro pokročilé     
       
 

jak se jmenujete?

 cum vă numiţi? [kum va numici]

jaká je vaše adresa?

 ce adresă avetî? [če...]

moje adresa je...

 adresa mea aste... [...ještě]

přátelství

 prietenie [prijetenije]

láska

 dragoste,iubire [jubire]

čím jste

 ce faceti

voják

 militar

dělník

 muncutor

zemědělec

 agricultor

jste ženatý?

 sînteţi căsătorit?

děti

copilii

chlapec

 băiat

dívka

 fată

muž

 muscule

žena

 femeie

ten,ta,to

 cel,cea,asta

kolik je hodin?

 cît e ceasul? [kyt je časul]

pěkný

 frumos

škaredý

 urît [uryt]

teplý

 calt [kalt]

studený

 rece

špatný

 rău,prost

vítr

 vînt

déšť

 ploi

povodeň

 inundaţie

nemocný

 bolnau

bolí mě

 mă doare

nebezpečný

 periculos

kriminál

 kriminal

hodina

 oră

den

 zi

týden

 săptămînă

měsíc

 lună,luni

rok

 an,ani

1

 un,o

2

 doi [doj]

3

 trei [trej]

4

 patru

5

 cinci [činč]

6

 şase [šase]

7

 şapte [šapte]

8

 opt

9

 nouă [nowa]

10

 zece [zeče]

1 tisíc

 una mie

5 tisíc

 cinci mii atp...pro počítání peněz

 

 

poslední úprava 02.12.2004

Zkuste nám napsat - vaše reakce nás potěší